user background
دندانپزشکی | راحله دمساز | اینفوسلامت

راحله دمساز

دندانپزشکی

۳۳۹

تعداد بازدید

۸۷۱۵۹

نظام پزشکی

priority_high

راحله دمسازclose دندانپزشکی

local_phone۰۲۸ - ۳۳۲۴۱۸۴۲

  • دکترای حرفه ای
    دندانپزشکی

person_add ۰

دنبال کنندگان

  • لینک ها و شبکه های اجتماعی

خدمات پزشک

بیمه های طرف قرارداد

پذیرش در مطب شخصی

قزوین - قزوین - قزوین-بوعلی شرقی-حد فاصل بلوار و خیام-نبش کوچه شادمان-ساختمان پزشکان بهار طبقه سوم

ساعت پذیرش:

۰۲۸ - ۳۳۲۴۱۸۴۲