user background
مامایی | طیبه قرایی | اینفوسلامت

طیبه قرایی

مامایی

۳۴۶

تعداد بازدید

م-١٢٣٥٧

نظام پزشکی

priority_high

طیبه قراییclose مامایی

local_phone۰۲۱ - ۵۵۶۵۵۵۱۲

خدمات پزشک

بیمه های طرف قرارداد

پذیرش در مطب شخصی

تهران - تهران - بيمارستان امير المومنين

ساعت پذیرش:

۰۲۱ - ۵۵۶۵۵۵۱۲