امام حسن مجتبي (ع) - اینفوسلامت
امام حسن مجتبی (ع)
بيمارستان
  • تماس

  • ۰۲۶ - ۴۵۳۵۵۹۵۳

visibility ۳۶۵

بازدید

سایر موارد

بیمارستان , مراکز درمانی, کلینیک, درمانگاه

البرز - نظرآباد

انتهای خیابان مطهری - روبه روی كلانتری- بیمارستان امام حسن مجتبی (ع)- نمابر: ۴۵۳۵۸۲۰۴ - نوبتدهی:۴ -۴۵۳۶۴۲۳۱

۰۲۶ - ۴۵۳۵۵۹۵۳

کودکان و اطفال
اورژانس
icu
جراحی زنان (ژنیکولوژی)
دیالیز
اتاق عمل
بلوک زایمان
داخلی
جراحی مردان