17شهریور - اینفوسلامت
۱۷شهریور
بيمارستان

visibility ۲۶۴

بازدید

مازندران - آمل

خیابان هلال احمر- جنب هلال احمر

۰۱۱ - ۴۴۲۲۴۰۰۱-۴

اورژانس
icu
گوش و حلق و بینی
اورولوژی
ارتوپدی
جراحی عمومی
اتاق عمل
چشم
جراحی مغز و اعصاب
داخلی