17شهریور - اینفوسلامت
۱۷شهریور
بيمارستان
  • تماس

  • ۰۵۱ - ۳۸۴۰۳۰۱۵

visibility ۲۶۱

بازدید

خراسان رضوی - مشهد

خیابان کوهسنگی- بین کوهسنگی ١٤  و ١٦

۰۵۱ - ۳۸۴۰۳۰۱۵

کودکان و اطفال
اورژانس
زایشگاه
icu
داخلی اعصاب (نورولوژی)
عفونی
جراحی عمومی
جراحی زنان (ژنیکولوژی)
دیالیز
اتاق عمل
(اتاق درد) لیبر
nicu
پست پارتوم
تخت زایمان
سزارین
زنان و زایمان
داخلی