22آبان - اینفوسلامت
۲۲آبان
بيمارستان

visibility ۲۶۸

بازدید

گیلان - لاهیجان

خیابان امام خمینی(ره)

۰۱۳ - ۴۲۲۳ ۵۵۰۱-۳

کودکان و اطفال
اورژانس
icu
ccu
اورولوژی
داخلی اعصاب (نورولوژی)
post ccu
جراحی عمومی
اتاق عمل
(اتاق درد) لیبر
nicu
پست پارتوم
تخت زایمان
تالاسمی
جراحی مغز و اعصاب
زنان و زایمان
داخلی