22بهمن - اینفوسلامت
۲۲بهمن
بيمارستان

visibility ۲۷۳

بازدید

خراسان رضوی - نیشابور

میدان امام (ره) - فلکه ایران

۰۵۱ - ۴۳۳۰۴

اورژانس
icu
ccu
گوش و حلق و بینی
اورولوژی
داخلی اعصاب (نورولوژی)
قلب و عروق
ارتوپدی
روانپزشکی
عفونی
post ccu
جراحی عمومی
دیالیز
اتاق عمل
چشم
شیمی درمانی
جراحی مغز و اعصاب
داخلی