29 بهمن - اینفوسلامت
۲۹ بهمن
بيمارستان
  • تماس

  • ۰۴۱ - ۳۳۳۲۹۹۵۲
  • ۰۴۱ - ۳۳۳۰۷۰۰۰

visibility ۳۳۵

بازدید

سایر موارد

بیمارستان تامین اجتماعی تبریز

آذربایجان شرقی - تبریز

بلوار ۲۹ بهمن-صندوق پستی ۴۴۴۸-۵۱۳۳۵

۰۴۱ - ۳۳۳۲۹۹۵۲ - ۳۳۳۰۷۰۰۰

کودکان و اطفال
اورژانس
icu
ccu
قلب و عروق
جراحی عمومی
زنان و زایمان
داخلی
سونوگرافی
نوار مغز
مغز و اعصاب