501ارتش (امام رضا) - اینفوسلامت
۵۰۱ارتش (امام رضا)
بيمارستان

visibility ۳۶۷

بازدید

تهران - تهران

خیابان فاطمی غربی- خیابان اﻋﺘﻤﺎدزاده- ﺑﺎﻻﺗﺮ از ﺳﻔﺎرت ﭘﺎکﺴﺘﺎن- سایر تلفن ها ۸۶۰۹۶۳۵۶ -۸۶۰۹۶۳۵۰

۰۲۱ - ۸۶۰۹۶۹۳۱

کودکان و اطفال
بخش نوزادان
icu
ccu
گوش و حلق و بینی
اورولوژی
داخلی اعصاب (نورولوژی)
پوست
قلب و عروق
ارتوپدی
عفونی
روماتولوژی
سوختگی
داخلی غدد (آندوکراینولوژی)
post ccu
جراحی عمومی
مسمومیت
جراحی فک و صورت
انکولوژی
چشم
داخلی کبد و گوارش
داخلی ریه
کلیه ( نفرولوژی )
جراحی دست
خون ( آنکولوژی )
پست پارتوم
آی سی یو جنرال
اعصاب و روان
جراحی مغز و اعصاب
جراحی پلاستیک
دندانپزشکی
طب تسکینی
جراحی کولون و رکتوم
زنان و زایمان
ترمیمی