522 ارتش - اینفوسلامت
۵۲۲ ارتش
بيمارستان
  • تماس

  • ۰۴۱ - ۳۵۴۲۱۵۷۲
  • ۰۴۱ - ۳۵۴۲۱۵۷۳

visibility ۵۰۴

بازدید

آذربایجان شرقی - تبریز

خیابان آزادی- جنب پادگان لشکر ۲۱ حمزه

۰۴۱ - ۳۵۴۲۱۵۷۲ - ۳۵۴۲۱۵۷۳

زنان
بخش زنان
کلیه و مجاری ادرار
ارتوپدی
عفونی
جراحی زنان (ژنیکولوژی)
چشم
جراحی مغز و اعصاب
دندانپزشکی
زنان و زایمان
جراحي ارتوپدي و ستون فقرات
نوار قلب