550ارتش - اینفوسلامت
۵۵۰ارتش
بيمارستان
  • تماس

  • ۰۵۱ - ۳۸۵۴۲۱۴۰

visibility ۲۶۶

بازدید

خراسان رضوی - مشهد

ابتدای خیابان بهار-جنب فروشگاه

۰۵۱ - ۳۸۵۴۲۱۴۰

کودکان و اطفال
بخش نوزادان
اورژانس
icu
ccu
گوش و حلق و بینی
اورولوژی
داخلی اعصاب (نورولوژی)
پوست
قلب و عروق
ارتوپدی
روانپزشکی
عفونی
post ccu
جراحی عمومی
اتاق عمل
چشم
زنان و زایمان
داخلی