9دی - اینفوسلامت
۹دی
بيمارستان
  • تماس

  • ۰۵۱ - ۵۲۲۲ ۶۰۲۰

visibility ۲۸۳

بازدید

خراسان رضوی - تربت حیدریه

خیابان قره نی

۰۵۱ - ۵۲۲۲ ۶۰۲۰

زنان
کودکان و اطفال
اورژانس
زایشگاه
icu
ccu
اعصاب
ارتوپدی
post ccu
جراحی عمومی
اتاق عمل
nicu
همودیالیز
داخلی