علوی - اینفوسلامت
علوی
بيمارستان

visibility ۴۳۴

بازدید

خراسان رضوی - مشهد

خیابان امام رضا- امام رضا ۶۱- بیمارستان علوی- طبقه۴

۰۵۱ - ۳۸۵۱ ۳۲۵۸

اورژانس
icu
قلب و عروق
جراحی قلب
دیالیز
اتاق عمل
آنژیوگرافی
post icu