البرز - اینفوسلامت
البرز
بيمارستان
  • تماس

  • - ۳۴۳۲۰۰۰۱-۸

visibility ۵۹

بازدید

باغستان غربی- انتهای بلوار پرستار- بیمارستان تخصصی البرز

- ۳۴۳۲۰۰۰۱-۸

کودکان و اطفال
بخش نوزادان
اورژانس
icu
ccu
ارتوپدی
جراحی زنان (ژنیکولوژی)
دیالیز
اتاق عمل
nicu
سنگ شکن
بلوک زایمان
زنان و زایمان
داخلی
جراحی مردان