البرز - اینفوسلامت
البرز
بيمارستان

visibility ۳۲۴

بازدید

تهران - تهران

خیابان انقلاب - نرسیده به میدان انقلاب- خیابان وصال شیرازی

۰۲۱ - ۶۶۴۶۶۹۰۷۳

زایشگاه
icu
ccu
جراحی عمومی
اتاق عمل
زنان و زایمان
داخلی