الغدیر ناجا - اینفوسلامت
الغدیر ناجا
بيمارستان
  • تماس

  • ۰۴۱ - ۳۴۴۰۵۷۷۲
  • ۰۴۱ - ۳۴۴۰۵۷۶۳

visibility ۳۲۰

بازدید

آذربایجان شرقی - تبریز

میدان جهاد(نصف راه) – بیمارستان الغدیر ناجا تبریز

۰۴۱ - ۳۴۴۰۵۷۷۲ - ۳۴۴۰۵۷۶۳

کودکان و اطفال
اورولوژی
پوست
عفونی
فیزیوتراپی
تغذیه و رژیم درمانی
داخلی