حضرت علی اصغر (ع) - اینفوسلامت
حضرت علی اصغر (ع)
بيمارستان
  • تماس

  • ۰۵۴ - ۳۳۲۲۹۶۸۸

visibility ۳۵۸

بازدید

سیستان و بلوچستان - زاهدان

خیابان آزادی

۰۵۴ - ۳۳۲۲۹۶۸۸

کودکان و اطفال
اورژانس
تالاسمی
هموفیلی