الوند - اینفوسلامت
الوند
بيمارستان
  • تماس

  • ۰۲۱ - ۶۶۷۰۴۰۵۰

visibility ۳۳۵

بازدید

تهران - تهران

خیابان حافظ- چهارراه عزیز خان- جنب بهداری ارتش- ۶۶۰۶۹۶۶

۰۲۱ - ۶۶۷۰۴۰۵۰

ccu
جراحی عمومی
آی سی یو جنرال
زنان و زایمان
داخلی