الزهرا (س) - اینفوسلامت
الزهرا (س)
بيمارستان
  • تماس

  • ۰۱۳ - ۳۳۳۶۹۳۲۶

visibility ۲۶۶

بازدید

گیلان - رشت

خیابان نامجو - روبروی ورزشگاه شهید عضدی - مرکز آموزشی درمانی الزهرا(س)

۰۱۳ - ۳۳۳۶۹۳۲۶

بخش نوزادان
اورژانس
icu
(اتاق درد) لیبر
nicu
پست پارتوم
تخت زایمان
آی سی یو جنرال
زنان و زایمان