امیرالمونین (ع) - اینفوسلامت
امیرالمونین (ع)
بيمارستان
  • تماس

  • ۰۷۷ - ۳۷۲۲۴۷۹۱

visibility ۲۸۷

بازدید

بوشهر - گناوه

نرسیده به پلیس راه- بیمارستان امیرالمومنین(ع) گناوه

۰۷۷ - ۳۷۲۲۴۷۹۱

کودکان و اطفال
بخش نوزادان
اورژانس
icu
ccu
گوش و حلق و بینی
اورولوژی
داخلی اعصاب (نورولوژی)
ارتوپدی
روانپزشکی
عفونی
post ccu
جراحی عمومی
دیالیز
اتاق عمل
چشم
(اتاق درد) لیبر
مامایی
پست پارتوم
تخت زایمان
تالاسمی
زنان و زایمان
داخلی