امیرالمونین (ع) - اینفوسلامت
امیرالمونین (ع)
بيمارستان
  • تماس

  • ۰۳۱ - ۵۳۵۰۹۰۳۱

visibility ۳۴۲

بازدید

اصفهان - شهرضا

خیابان صاحب الزمان - بیمارستان امیرالمومنین(ع)

۰۳۱ - ۵۳۵۰۹۰۳۱

کودکان و اطفال
بخش نوزادان
icu
گوش و حلق و بینی
اورولوژی
ارتوپدی
جراحی عمومی
جراحی زنان (ژنیکولوژی)
دیالیز
اتاق عمل
چشم
(اتاق درد) لیبر
مامایی
nicu
پست پارتوم
جراحی مغز و اعصاب
زنان و زایمان