عارفیان - اینفوسلامت
عارفیان
بيمارستان

visibility ۲۸۰

بازدید

آذربایجان غربی - ارومیه

خیابان امام، خیایان بسیج، بیمارستان شهید منصور عارفیان

۰۴۴ - ۳۱۹۳۴۰۰۰

کودکان و اطفال
کلیه و مجاری ادرار
ارتوپدی
چشم
اعصاب و روان
جراحی مغز و اعصاب
زنان و زایمان
جراحی کلیه
طب فیزیکی و توانبخشی
زایمان بدون درد
نوار مغز