شهید ارجمند - اینفوسلامت
شهید ارجمند
بيمارستان
  • تماس

  • ۰۳۸ - ۳۴۴۸۳۰۰۲

visibility ۲۹۰

بازدید

چهارمحال و بختیاری - مال خلیفه

بلوار امام خمینی- خیابان بسیج - بیمارستان شهید ارجمند

۰۳۸ - ۳۴۴۸۳۰۰۲

کودکان و اطفال
بخش نوزادان
اورژانس
icu
ccu
دیالیز
اتاق عمل