آریا - اینفوسلامت
آریا
بيمارستان
  • تماس

  • ۰۱۳ - ۳۳۷۵۹۷۹۰-۹         

visibility ۲۵۷

بازدید

گیلان - رشت

بلوار انزلی - جنب فرودگاه بین المللی سردارجنگل رشت

۰۱۳ - ۳۳۷۵۹۷۹۰-۹         

کودکان و اطفال
اورژانس
icu
دیالیز
اتاق عمل
تخت زایمان
آنژیوگرافی
VIP