بعثت - اینفوسلامت
بعثت
بيمارستان
  • تماس

  • ۰۷۱ - ۵۲۷۶۲۰۳۰-۲

visibility ۳۴۸

بازدید

فارس - اشکنان

 اشکنان- خیابان امام خمینی - بلوار بعثت - بیمارستان بعثت اشکنان

۰۷۱ - ۵۲۷۶۲۰۳۰-۲

بخش زنان
کودکان و اطفال
بخش نوزادان
اورژانس
گوش و حلق و بینی
اتاق عمل
چشم
(اتاق درد) لیبر
پست پارتوم
تخت زایمان