شهید دکتر احمد آتشدست - اینفوسلامت
شهید دکتر احمد آتشدست
بيمارستان
  • تماس

  • ۰۵۶ - ۳۵۰۳-۳۲۹۳۳۵۰۰

visibility ۳۰۱

بازدید

خراسان جنوبی - نهبندان

بلوار امام خمینی(ره)- بیمارستان شهید دکتر احمدآتشدست

۰۵۶ - ۳۵۰۳-۳۲۹۳۳۵۰۰

کودکان و اطفال
اورژانس
icu
جراحی عمومی
اتاق عمل
تخت زایمان
زنان و زایمان
داخلی