آتیه  - اینفوسلامت
آتیه
بيمارستان

visibility ۳۵۹

بازدید

تهران - تهران

شهرک قدس (غرب)- بلوار فرحزادی- تقاطع شهید دادمان

۰۲۱ - ۸۲۷۲۱

بخش مردان
بخش نوزادان
icu
ccu
جراحی زنان (ژنیکولوژی)
دیالیز
nicu
زنان و زایمان
داخلی