آیت الله کاشانی - اینفوسلامت
آیت الله کاشانی
بيمارستان
  • تماس

  • ۰۳۱ - ۳۲۳۳۰۰۹۱-۹

visibility ۵۷۵

بازدید

اصفهان - اصفهان

خیابان اصلی آیت اله کاشانی - بیمارستان آیت الله کاشانی

۰۳۱ - ۳۲۳۳۰۰۹۱-۹

اورژانس
icu
گوش و حلق و بینی
داخلی اعصاب (نورولوژی)
ارتوپدی
جراحی عمومی
اتاق عمل
جراحی فک و صورت
همودیالیز
جراحی مغز و اعصاب
جراحی پلاستیک
داخلی
ترمیمی