آیت الله طالقانی - اینفوسلامت
آیت الله طالقانی
بيمارستان
  • تماس

  • ۰۴۴ - ۳۴۴۴۵۹۱

visibility ۳۳۷

بازدید

آذربایجان غربی - ارومیه

خیابان کاشانی- روبه روی مجموع ورزشی تختی- بیمارستان آیت ا... طالقانی ارومیه - سایر تلفن ها ۳۴۴۴۵۹۳-۳۴۴۴۵۹۲

۰۴۴ - ۳۴۴۴۵۹۱

پوست
قلب و عروق
عفونی
مسمومیت
مراقبت های ویژه
داخلی