آیت الله کاشانی - اینفوسلامت
آیت الله کاشانی
بيمارستان
  • تماس

  • ۰۲۱ - ۵۵۰۶۱۱۳۴-۶

visibility ۳۶۳

بازدید

تهران - تهران

خیابان خزانه بخارایی جنوبی- فلکه دوم

۰۲۱ - ۵۵۰۶۱۱۳۴-۶

کودکان و اطفال
بخش نوزادان
اورژانس
زایشگاه
گوش و حلق و بینی
اورولوژی
قلب و عروق
ارتوپدی
جراحی عمومی
چشم
زنان و زایمان
داخلی