آیت الله طالقانی - اینفوسلامت
آیت الله طالقانی
بيمارستان
  • تماس

  • ۰۸۴ - ۳۲۲۲۷۱۴۴

visibility ۴۴۶

بازدید

ایلام - ایلام

بلوار شهیدبهشتی -جنب ایران خودرو - بیمارستان آیت الله طالقانی

۰۸۴ - ۳۲۲۲۷۱۴۴

زنان
سوختگی
جراحی عمومی
دیالیز
اتاق عمل
انکولوژی
اعصاب و روان