آيت الله طالقانی - اینفوسلامت
آیت الله طالقانی
بيمارستان

visibility ۳۰۰

بازدید

تهران - تهران

بزرگراه شهید چمران- خیابان یمن - خیابان شهید اعرابی

۰۲۱ - ۲۳۰۳۱۱

گوش و حلق و بینی
قلب و عروق
ارتوپدی
داخلی غدد (آندوکراینولوژی)
جراحی عمومی
جراحی زنان (ژنیکولوژی)
جراحی فک و صورت
انکولوژی
هماتولوژی
داخلی کبد و گوارش
کلیه ( نفرولوژی )
پیوند مغز استخوان
پیوند اعضا
ید درمانی
زنان و زایمان
جراحی عروق