بابک  - اینفوسلامت
بابک
بيمارستان
  • تماس

  • ۰۲۱ - ۶۶۰۱۴۸۰۰_۲

visibility ۳۴۴

بازدید

تهران - تهران

خیابان کارون- چهاراره طوس- ۶۶۰۱۹۷۰۳

۰۲۱ - ۶۶۰۱۴۸۰۰_۲

اورژانس
icu
جراحی عمومی
nicu
رادیوتراپی
زنان و زایمان
داخلی
سوختگی ویژه
سونوگرافی