بهار - اینفوسلامت
بهار
بيمارستان
  • تماس

  • ۰۲۳ - ۳۲۲۴۷۶۴۸

visibility ۲۸۰

بازدید

سمنان - شاهرود

خیابان ۲۲ بهمن

۰۲۳ - ۳۲۲۴۷۶۴۸

کودکان و اطفال
بخش نوزادان
اورژانس
icu
ccu
سوختگی
جراحی زنان (ژنیکولوژی)
اتاق عمل
nicu
آی سی یو جنرال
بلوک زایمان
زنان و زایمان
داخلی
post icu