بهارلو - اینفوسلامت
بهارلو
بيمارستان

visibility ۳۲۰

بازدید

تهران - تهران

میدان راه آهن- خیابان بهداری

۰۲۱ - ۵۵۶۵۸۵۰۰-۱۱

بخش نوزادان
icu
ccu
جراحی زنان (ژنیکولوژی)
مسمومیت
دیالیز
(اتاق درد) لیبر
همودیالیز
تالاسمی
اختلالات خواب
سنگ شکن برون اندامی
داخلی