باهر - اینفوسلامت
باهر
بيمارستان
  • تماس

  • ۰۲۱ - ۶۶۴۶۲۳۶۳_۶

visibility ۳۷۷

بازدید

تهران - تهران

خیابان جمهوری- خیابان جامی- خیابان شیخ هادی- پلاک۲۷۲

۰۲۱ - ۶۶۴۶۲۳۶۳_۶

بخش نوزادان
جراحی عمومی
آی سی یو جنرال
داخلی