بهمن - اینفوسلامت
بهمن
بيمارستان

visibility ۱

بازدید

تهران - تهران

شهرك غرب، خیابان ایران زمین شمالی، بیمارستان بهمن

۰۲۱ - ۸۸۵۷۵۹۰۱-۱۰

بخش نوزادان
icu
ccu
ارتوپدی
post ccu
جراحی عمومی
زنان و زایمان
post icu