بهبود - اینفوسلامت
بهبود
بيمارستان

visibility ۲۸۲

بازدید

آذربایجان شرقی - تبریز

خیابان ارتش جنوبی -نرسیده به چهار راه باغشمال

۰۴۱ - ۳۱۵۵۵

زنان
بخش زنان
اورولوژی
داخلی اعصاب (نورولوژی)
قلب و عروق
عفونی
جراحی زنان (ژنیکولوژی)
چشم
تغذیه و رژیم درمانی
زنان و زایمان
داخلی
نوار قلب