شهید بهشتی - اینفوسلامت
شهید بهشتی
بيمارستان
  • تماس

  • ۰۸۳ - ۳۷۲۷۷۷۰۸

visibility ۲۵۱

بازدید

کرمانشاه - کرمانشاه

خیابان شریعتی

۰۸۳ - ۳۷۲۷۷۷۰۸

کودکان و اطفال
اورژانس
icu
ccu
قلب و عروق
جراحی قلب