شهید بهشتی - اینفوسلامت
شهید بهشتی
بيمارستان

visibility ۴۴۶

بازدید

فارس - شیراز

میدان ولیعصر- کد پستی :  ۱۶۶۹۵-۷۱۳۶۸

۰۷۱ - ۳۲۲۴۱۱۶۱-۴ - ۳۲۲۳۱۴۹۹

بخش نوزادان
اورژانس
icu
ccu
قلب و عروق
ارتوپدی
post ccu
جراحی عمومی
اتاق عمل
چشم
(اتاق درد) لیبر
nicu
پست پارتوم
تخت زایمان
جراحی مغز و اعصاب
آنژیوگرافی
زنان و زایمان
داخلی