بنت الهدی - اینفوسلامت
بنت الهدی
بيمارستان
  • تماس

  • ۰۷۷ - ۳۳۳۲۶۸۰۱

visibility ۳۳۴

بازدید

بوشهر - بوشهر

چهار راه دادگستری - خیابان سیراف - بیمارستان بنت الهدی

۰۷۷ - ۳۳۳۲۶۸۰۱

icu
ccu
post ccu
جراحی قلب
آنژیوگرافی
زنان و زایمان