بعثت (نیروی هوایی) - اینفوسلامت
بعثت (نیروی هوایی)
بيمارستان

visibility ۳۵۳

بازدید

تهران - تهران

بزرگراه بسیج- سه راه تختی- خیابان هجرت

۰۲۱ - ۳۹۹۵۰

کودکان و اطفال
icu
ccu
اورولوژی
ارتوپدی
post ccu
جراحی عمومی
جراحی زنان (ژنیکولوژی)
جراحی قلب
چشم
(اتاق درد) لیبر
اعصاب و روان
داخلی