بیستون - اینفوسلامت
بیستون
بيمارستان
  • تماس

  • ۰۸۳ - ۳۸۳۲۱۷۰۱-۷

visibility ۲۷۰

بازدید

کرمانشاه - کرمانشاه

بلوار کیهانشهر- جنب شهرک رسالت

۰۸۳ - ۳۸۳۲۱۷۰۱-۷

کودکان و اطفال
بخش نوزادان
اورژانس
icu
ccu
گوش و حلق و بینی
اورولوژی
داخلی اعصاب (نورولوژی)
قلب و عروق
ارتوپدی
عفونی
جراحی عمومی
جراحی قلب
اتاق عمل
جراحی فک و صورت
چشم
(اتاق درد) لیبر
جراحی زانو
جراحی توراکس
جراحی دست
پست پارتوم
تخت زایمان
آی سی یو جنرال
جراحی مغز و اعصاب
آنژیوگرافی
زنان و زایمان
داخلی