بوعلی - اینفوسلامت
بوعلی
بيمارستان

visibility ۳۳۰

بازدید

تهران - تهران

میدان امام حسین- ابتدای خیابان دماوند

۰۲۱ - ۳۳۳۴۸۰۳۵

کودکان و اطفال
icu
ccu
جراحی عمومی
دیالیز
بلوک زایمان
آنژیوپلاستی
آنژیوگرافی
داخلی