شهید چمران - اینفوسلامت
شهید چمران
بيمارستان
  • تماس

  • ۰۶۱ - ۳۶۷۴۶۲۷۴-۶

visibility ۲۵۲

بازدید

سایر موارد

بیمارستان , مراکز درمانی, کلینیک, درمانگاه

خوزستان - دشت آزادگان

سوسنگرد - خیابان امام خمینی (ره )

۰۶۱ - ۳۶۷۴۶۲۷۴-۶

کودکان و اطفال
بخش نوزادان
اورژانس
icu
ccu
اورولوژی
جراحی عمومی
دیالیز
اتاق عمل
چشم
(اتاق درد) لیبر
پست پارتوم
تخت زایمان
تالاسمی
زنان و زایمان
داخلی