شهید چمران - اینفوسلامت
شهید چمران
بيمارستان
  • تماس

  • ۰۵۶ - ۳۲۷۲۲۸۰۱

visibility ۳۴۶

بازدید

خراسان جنوبی - فردوس

خیابان مطهری- بیمارستان شهید دکتر چمران

۰۵۶ - ۳۲۷۲۲۸۰۱

ccu
گوش و حلق و بینی
قلب و عروق
روانپزشکی
post ccu
داخلی