شهید چمران - اینفوسلامت
شهید چمران
بيمارستان

visibility ۴۰۸

بازدید

تهران - تهران

خیابان پاسداران- میدان نوبنیاد- خیابان لنگری- خیابان صنایع

۰۲۱ - ۲۲۹۳۹۷۴۱-۵ - ۲۷۹۵۲۴۸۳

icu
اورولوژی
قلب و عروق
ارتوپدی
جراحی عمومی
چشم
nicu
خون ( آنکولوژی )
جراحی مغز و اعصاب
زنان و زایمان
داخلی