اختر - اینفوسلامت
اختر
کلینیک

visibility ۳۰۴

بازدید

تهران - تهران

خیابان شریعتی- پل رومی(الهیه)- خیابان بوستان- خیابان شریفی منش- بن بست آذر

۰۲۱ - ۲۲۰۰۲۷۸۴_۵

اورژانس
icu
ارتوپدی
جراحی عمومی
(اتاق درد) لیبر
مددکاری