دادگستری - اینفوسلامت
دادگستری
بيمارستان

visibility ۳۱۱

بازدید

تهران - تهران

میدان انقلاب- روبروی خیابان استاد نجات الهی- خیابان پارس

۰۲۱ - ۶۶۷۰۱۱۵۳-۴

بخش نوزادان
ccu
جراحی عمومی
آی سی یو جنرال
زنان و زایمان
داخلی