شهید هاشمی نژاد - اینفوسلامت
شهید هاشمی نژاد
بيمارستان

visibility ۳۵۹

بازدید

تهران - تهران

خیابان ولی عصر (عج)- بالاتر از میدان ونک -  کوچه شهید والی نژاد

۰۲۱ - ۸۱۱۶۱

ccu
اورولوژی
پیوند کلیه
کلیه و مجاری ادرار
دیالیز
csr
کلیه ( نفرولوژی )
پیوند اعضا
جراحی کلیه
کلیه ( نفرولوژی ) اطفال